Voorwaarden

 1. Informatie over de Algemene Voorwaarden

  De volgende "Algemene Voorwaarden" zijn de regels en voorwaarden waaronder u gebruik kunt maken van de ShopMania Website (de “Website”) en Diensten (zoals hieronder gedefinieerd).

  Door gebruik te maken van de Website (surfen, registreren) of van de Diensten, accepteert u onze Algemene Voorwaarden, dus zorg dat u kennis neemt van de inhoud.

  Als u deze Algemene Voorwaarden niet accepteert, verzoeken wij u uw gebruik van onze Website en/of Diensten onmiddellijk te staken.

 2. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

  De Website en de Diensten die wij leveren zijn continu onderhevig aan verbeteringen, en daarom behouden wij het recht om benodigde wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden, zonder vooraf kennis te geven aan individuele gebruikers van de Website of de Diensten (hierna te noemen “u” of “de Gebruikers”).

  Alle wijzigingen zijn per direct van toepassing nadat zij gepubliceerd zijn op de Website, en door gebruik te maken van de Website accepteert u alle wijzigingen.

 3. Toegang tot de Website en Diensten

  1. ShopMania geeft u toestemming om gebruik te maken van de ShopMania website onder de volgende voorwaarden:
   1. Gebruik is uitsluitend toegestaan voor persoonlijk, niet commerciële doeleinden;
   2. Het is niet toegestaan om (een aspect van) de Website voor commerciële doeleinden te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, wederverkopen of te exploiteren;
   3. Alle acties waar de Website mogelijk tijdelijke of permanente hinder van ondervindt, zijn strikt verboden;
   4. Alle acties die de Website of Diensten, of de servers of netwerken die verbonden zijn aan de Website of Diensten, hinderen of verstoren zijn strikt verboden, tenzij deze noodzakelijk zijn om de website te verbeteren;
   5. Het is strikt verboden om andere gebruikers te belasteren of hen op andere manieren lastig te vallen of inbreuk te maken op hun privacy;
   6. Het is strikt verboden om reclame of andere promotioneel materiaal naar andere gebruikers van de Website te sturen;
  2. Om gebruik te kunnen maken van bepaalde Diensten (zoals Wedstrijden, Nieuwsbrieven en Enquêtes) moet er een gebruikersaccount van de Website aangemaakt worden. Leden hebben de verantwoording om hun gebruikersnaam en wachtwoord privé te houden, en zullen de beheerders van ShopMania onmiddellijk op de hoogte brengen als hun gebruikersnaam of wachtwoord onrechtmatig gebruikt wordt.
  3. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van automatische protocollen, functies, algoritmes of software om herhaaldelijk toegang to de Website te genereren.
  4. De Website bevat hyperlinks en advertenties die linken naar andere Websites, die geen eigendom zijn van, noch gecontroleerd worden door SC SHOPMANIA NET SRL. SC SHOPMANIA NET SRL is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, producten, advertenties of ander materiaal op, of beschikbaar gesteld door dergelijke bronnen of website’s.
 4. Beschrijving van de Diensten

  De Diensten die aangeboden worden door ShopMania bevatten onder andere een uitgebreide reeks zoekfunctionaliteiten, gebaseerd op sleutelwoorden of product categorieën, verkopers en recensies, en andere diensten die in de toekomst toegevoegd zullen worden. Het hoofddoel van de Website is om gebruikers informatie te verschaffen over producten en diensten die aangeboden worden door derde partijen (de “Verkopers”), evenals hyperlinks te verschaffen naar de online winkels die deze producten en diensten verkopen.

  ShopMania is geen vertegenwoordiger van de Verkopers die hun producten op onze Website aanbieden, en is niet verantwoordelijk voor de verkoop, wederverkoop of licenties van de producten.

  ShopMania is geen partij in transacties of overeenkomsten die u aangaat met Verkopers die hun producten op de Website aanbieden, en kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de geadverteerde producten.

 5. Verantwoordelijkheid voor de geadverteerde producten

  ShopMania:

  • Kan geen garanties bieden voor de inhoud van de Website, voor zover die wordt aangeleverd door andere partijen of gebruikers;
  • Kan niet aansprakelijk worden gehouden voor prijswijzigingen van de geadverteerde producten, of voor geleden schade of verliezen door deze prijswijzigingen;
  • Kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud, kwaliteit of aard van de geadverteerde websites of producten;
  • Kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade opgelopen door het gebruik van hyperlinks op de Website. ShopMania kan geen garanties waarborgen voor de nauwkeurigheid van de productbeschrijvingen van de geadverteerde producten.
  • Kan geen garanties waarborgen en niet aansprakelijk worden gehouden voor aangeschafte producten. U stemt ermee in dat ShopMania niet betrokken zal worden in geschillen die kunnen ontstaan tussen u en de Verkoper.
 6. Intellectueel Eigendom

  De Inhoud van deze Website wordt aan u als individu aangeboden, en het laat u voor persoonlijk gebruik met andere gebruikers communiceren. De Inhoud mag niet voor commerciële doeleinden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, wederverkocht of geëxploiteerd worden.

  Het is niet toegestaan om op welke manier dan ook de Diensten, pagina’s, informatie of ander materiaal op de Website of een deel daarvan te kopiëren, bewerken, reproduceren, herpubliceren, downloaden, exploiteren, distribueren of over te dragen. Een kopie van de inhoud is alleen toegestaan voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, onder de voorwaarde dat de oorsprong van de inhoud genoemd wordt, bijvoorbeeld door een bronvermelding.

 7. Verantwoordelijkheid voor de inhoud

  ShopMania biedt productbeschrijvingen, prijsinformatie voor bepaalde producten of diensten, commentaar, beoordelingen en recensies van gebruikers, en andere inhoud (“Website Inhoud”) gerelateerd aan producten en verkopers geadverteerd op de Website. Deze producten worden niet verkocht door ShopMania, maar door derde partijen, de Verkopers.

  ShopMania claimt nooit dat de Website Inhoud foutloos of accuraat is.

  Het commentaar en de beoordelingen op de ShopMania Website zijn geplaatst door gebruikers, en geven geen garanties voor de kwaliteit en prestaties van de producten, diensten of verkopers. De door gebruikers geplaatste berichten zijn geen door ShopMania onderschreven meningen of adviezen.

  Geregistreerde verkopers en andere derde partijen kunnen betalen voor een voorkeurspositie binnen de zoekresultaten, maar dit heeft geen invloed op commentaren, beoordelingen en goedkeuringen die gebruikers op de Website plaatsen.

  De inhoud van de ShopMania Website zal alleen gebruikt worden voor informatieve doeleinden; voor commercieel gebruik van de Inhoud moet eerst schriftelijke toestemming van ShopMania verkregen worden.

  1. Toegestaan op de ShopMania Website is: a) het plaatsen van commentaren, oproepjes, beoordelingen, afbeeldingen en video’s; b) het hosten, delen en publiceren van geplaatste materialen. Door gebruik te maken van de Website stemt u ermee in dat ShopMania de vertrouwelijkheid van deze materialen niet kan garanderen.
  2. U accepteert dat u zelf verantwoordelijk bent voor alle informatie, tekst, foto’s, afbeeldingen, video’s, berichten en ander materiaal dat u op de Website plaatst, en:
   1. U garandeert dat u de eigenaar bent van het geplaatste materiaal, of dat u toestemming hebt om dit materiaal te gebruiken, inclusief het plaatsen, reproduceren en distribueren op de Website of andere kanalen;
   2. U verleent ons kosteloze, blijvende, onherroepelijke, niet exclusieve en volledig sublicentieerbare rechten en toestemming om het door u geplaatste Materiaal geheel of gedeeltelijk, nu of in de toekomst, wereldwijd te gebruiken, bewerken, reproduceren, publiceren, vertalen, distribueren, weer te geven en afgeleide werken van te maken;
  3. U neemt de volgende regels in acht bij het plaatsen van berichten, commentaren, beoordelingen, recensies, oproepjes, foto’s, video’s en alle andere uploads naar de Website:
   1. U zult geen Inhoud plaatsen die inbreuk maakt op auteursrechten, handelsmerken, patenten, bedrijfsgeheimen of andere eigendomsrechten van anderen, tenzij u toestemming hebt van de eigenaar, en u ShopMania het recht verleent het materiaal te gebruiken;
   2. U zult geen Inhoud plaatsen die ShopMania of andere partijen schade zal berokkenen;
   3. U zult geen Inhoud plaatsen die onjuist, inaccuraat, illegaal, storend, schadelijk, kwetsend of vulgair is, of die inbreuk maakt op privacy. Tevens zult u geen Inhoud plaatsen die beledigend of intimiderend is ten opzichte van individuen of groepen van individuen met betrekking tot geslacht, leeftijd, ras, etniciteit, religie, seksuele geaardheid of handicaps;
   4. U zult geen Inhoud plaatsen die illegale activiteiten promoot;
   5. U zult geen Inhoud plaatsen die gezien kan worden als ongevraagde reclame, ‘junk mail’, ‘spam’ of een andere vorm van ongewenste informatie;
   6. U zult niet de identiteit van een ander persoon gebruiken tijdens uw interacties met de Website of Diensten.
  4. ShopMania behoudt zich het recht voor om door Gebruikers geplaatse Inhoud (commentaren, oproepjes, hyperlinks, afbeeldingen of ander materiaal) te wijzigen, weigeren of verwijderen als deze beschouwd wordt als tegenstrijdig met de Algemene Voorwaarden of de wet.
  5. Indien u vermoed dat er inbreuk wordt gemaakt op uw auteursrechten, neem dan contact met ons op.
  6. Elke berichtgeving moet de volgende informatie bevatten:
   1. Een fysieke of elektronische handtekening van de eigenaar of de vertegenwoordiger van de eigenaar van de auteursrechten waarop inbreuk gemaakt is;
   2. Een beschrijving van het materiaal (of lijst van materialen) die onder het auteursrecht waarop inbreuk gemaakt is vallen;
   3. Contact informatie van de eigenaar of de vertegenwoordiger van de eigenaar van de auteursrechten: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
  7. ShopMania of derden partijen kunnen linken naar andere websites of bronnen. Er kan geen controle plaatsvinden op de inhoud van dergelijke websites of bronnen. Door het gebruik van deze Website accepteert u dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van dergelijke externe websites of bronnen, en dat we niet instemmen met of verantwoordelijk zijn voor enige inhoud, reclame, producten, productinformatie of ander materiaal dat beschikbaar wordt gesteld op deze websites. Daarnaast accepteert u dat ShopMania of haar derden partijen niet verantwoordelijk zijn voor schade of verlies dat veroorzaakt is door het gebruik van dergelijke externe websites of bronnen.
 8. Wettelijke verplichtingen en beperkingen op aansprakelijkheid

  Hyperlinks, advertentie banners, productinformatie, bedrijfsinformatie en aanverwanten vormen geen aanbeveling van ShopMania voor derde partijen. ShopMania aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hun inhoud, inclusief de prijzen en beschikbaarheid van de producten.

  Elke aangelegenheid gerelateerd aan of voortvloeiend uit uw gebruik van de Website, inclusief schending of vermoedelijke schending van deze Algemene Voorwaarden, schending van wetten of schending van de rechten van derden wat kan leiden tot het verhalen van claims of schade door een derde partij op ons, onze partners of onze werknemers, zal door u vergoed worden.

  ShopMania accepteert geen verantwoordelijkheid voor schade aan uw computer systeem of dataverlies als gevolg van het gebruik van de Website. We kunnen ook geen garanties geven over de kwaliteit van bestanden die u wilt downloaden, of dat deze vrij zijn van virussen, schadelijke software of andere bedreigingen.

 9. Gebruik van de Website door kinderen

  Onze Website is niet gericht op, of bestemd voor gebruik door personen jonger dan 18. Door de Website te gebruiken, garandeert u dat u minstens 18 jaar oud bent.

  Gebruikers onder de 18 mogen de Website uitsluitend gebruiken onder toezicht van een volwassene. Informatie geplaatst door een gebruiker onder de 18 moet vooraf goedgekeurd worden door een ouder of wettelijke voogd. We behouden het recht om een lidmaatschap te beëindigen als er informatie is die tot de conclusie leidt dat een gebruiker onder de 18 is. Personen onder de 18 mogen geen persoonlijke informatie op de Website plaatsen, en als ontdekt wordt dat dergelijke informatie geplaatst is behouden we het recht deze te verwijderen.

 10. Garanties

  Door het gebruik van de Website (surfen, registreren) of de Diensten, accepteert u en stemt u in met de Algemene Voorwaarden, garandeert u dat u de Website niet zult gebruiken voor andere doeleinden dan toegestaan door de eigenaars, en dat u geen acties zult formuleren of ondernemen tegen ShopMania en haar werknemers.

 11. Auteursrechten

  "ShopMania" en het ShopMania logo zijn handelsmerken van SC SHOPMANIA NET SRL. U stemt ermee in het ShopMania handelsmerk of gerelateerd materiaal niet af te beelden of te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van SC SHOPMANIA NET SRL.

 12. Beschikbaarheid

  SC SHOPMANIA NET SRL is niet aansprakelijk en behoudt zich het recht voor om de ShopMania Website en Diensten geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, aan te passen of stop te zetten, of om nieuwe diensten of verbetering te lanceren, met of zonder vooraankondiging.